Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

what others are buying
$350.00 $595.00
Show options
$350.00 $595.00
Show options
Free Shipping On Orders Over $500

Currency

Podmínky služby

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost Grégoire Garçon, Inc. (dále jen „Grégoire Garçon“, „my“ a „nás“) nabízí produkty ze sbírek Grégoire Garçon (dále jen „produkty“) k prodeji přímo svým zákazníkům prostřednictvím tohoto webu. www.gregoiregarcon.com (stránka"). Prodej produktů na webu podléhá těmto prodejním podmínkám („prodejní podmínky“). Produkty nabízené k prodeji na tomto webu prodává společnost Grégoire Garçon, společnost organizovaná a existující podle zákonů USA, se sídlem v Miami na Floridě. registrován pod federálním ID # XXXXXXXX.

2. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

2.1. Produkty zobrazené na tomto webu jsou nabízeny k prodeji pouze spotřebitelům („Spotřebitelé“ nebo „vy“). Nákup produktů na tomto webu je povolen pouze osobám, které jsou starší 18 let. Produkty nabízené k prodeji na tomto webu lze zakoupit a odeslat pouze do zemí uvedených na tomto webu.

2.2. Před potvrzením a odesláním objednávky si musíte pečlivě přečíst a přijmout tyto podmínky prodeje. Tyto prodejní podmínky spolu se zásadami ochrany osobních údajů webu obsahují pravidla upravující smlouvu mezi vámi a společností Grégoire Garçon o nákupu produktů prostřednictvím webu. Tyto podmínky prodeje spolu se zásadami ochrany osobních údajů představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Grégoire Garçon týkající se používání stránek nebo jakéhokoli produktu.

2.3 Odesláním nákupní objednávky tímto přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto prodejní podmínky a prohlašujete, že máte právo, oprávnění a kapacitu vstoupit do těchto prodejních podmínek (jménem sebe nebo subjektu, který zastupujete). Podmínky prodeje možná nebudete přijímat, pokud nemáte alespoň 18 let. Pokud nesouhlasíte s žádnou z podmínek stanovených v prodejních podmínkách, neměli byste zadávat objednávku nákupu produktů na webu.

3. POSTUP OBJEDNÁVKY A PŘIJETÍ

3.1. U každého produktu nabízeného k prodeji na webu se na webu zobrazí obrázek produktu spolu s jednotkovou cenou, dostupnými barvami a velikostmi. Fotografie produktů jsou poskytovány pouze pro ilustraci produktu. Společnost Grégoire Garçon neodpovídá za jakékoli nedostatečné grafické znázornění produktů nabízených k prodeji na tomto webu.

3.2. Chcete-li zakoupit produkt, musíte vybrat produkty, které vás zajímají, barvu a velikost. Produkty vybrané k nákupu budou přidány do vašeho nákupního košíku. Pokud jste si u Grégoire Garçon nevytvořili online účet a / nebo nakupujete bez přihlášení k tomuto účtu, nebude možné uložit nákupní košík a pokračovat v nákupu v pozdější fázi. Pokud nákupní procedura není dokončena, budou smazány všechny položky obsažené ve vašem aktuálním nákupním košíku a budete muset zahájit novou nákupní proceduru. Postup prodeje bude považován za ukončený, až když odešlete objednávku společnosti Grégoire Garçon kliknutím na tlačítko „Koupit“ na konci stránky pokladny. Kromě toho budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně svého jména, adresy, e-mailové adresy a platebních údajů, a o přijetí těchto prodejních podmínek kliknutím na políčko označující váš souhlas. Před odesláním objednávky jste vyzváni, abyste pečlivě zkontrolovali souhrn informací o základních charakteristikách každého produktu, který jste si objednali, podrobnosti o nákladech na dopravu vztahujících se k vaší objednávce, podmínky uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy (dále jen „informace o Právo na odstoupení od smlouvy) a zásady ochrany osobních údajů.

3.3. Možné chyby v informacích zadaných během nákupního procesu je možné opravit až do odeslání objednávky. Jakmile bude objednávka odeslána, nebudete ji moci změnit ani zrušit.

3.4. Po odeslání objednávky vám Grégoire Garçon zašle e-mail na adresu, kterou jste zadali během nákupního procesu, a potvrdí tak, že Grégoire Garçon obdržel objednávku a zpracovává ji (dále jen „e-mail s potvrzením objednávky“). Objednávky spotřebitelů budou uloženy v databázi společnosti Grégoire Garçon umístěné ve Spojených státech nejméně po dobu nezbytnou ke zpracování objednávek, v každém případě však ve lhůtách a v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Spotřebitelé budou mít přístup ke svým objednávkám kdykoli prostřednictvím části „Můj účet“ na webu, pokud se zaregistrovali k používání funkce „Můj účet“ na tomto webu, nebo kontaktováním zákaznických služeb dne (1888XXXXXXX) pro USA a Kanada nebo + 1786XXXXXXX pro všechny ostatní země nebo e-mailem sales@gregoiregarcon.com . Vezměte prosím na vědomí, že potvrzení o přijetí neznamená přijetí vaší objednávky společností Grégoire Garçon. Společnost Grégoire Garçon objednávku přijme a z vaší kreditní karty bude odečtena částka až po odeslání objednaných produktů. V tomto okamžiku vám Grégoire Garçon zašle další e-mail, kde potvrdí, že vaše objednávka byla přijata a produkty byly odeslány (dále jen „potvrzení o odeslání“). K dodání Produktu bude přiložena papírová faktura.

3.5. Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo odmítnout objednávky provedené spotřebiteli, které podle svého výhradního uvážení považuje za osoby, které nemají požadavky na zadání nákupní objednávky nebo u nichž probíhá právní spor ohledně předchozí objednávky, nebo z jakéhokoli jiného oprávněného důvodu, a to bez jakéhokoli jiného je třeba uvést důvody pro totéž. Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo odmítnout a nezpracovávat objednávky, které se podle vlastního uvážení zdají být zaslány prodejci nebo distributory.

4. DOSTUPNOST

4.1. Společnost Grégoire Garçon vás zve ke kontrole dostupnosti produktů nabízených k prodeji na stránkách v době nákupu, protože na produkty prodávané společností Grégoire Garçon na stránkách se mohou vztahovat limity zásob a Grégoire Garçon nezaručuje, že budou vždy k dispozici.

4.2. V případě dočasné nedostupnosti objednaných produktů vynaloží společnost Grégoire Garçon přiměřené úsilí, aby vás do 24 hodin informovala zasláním e-mailu. Pokud produkty nejsou k dispozici, z vaší kreditní karty nebude odečtena žádná částka. Pokud již byla částka za nákup naúčtována, bude vrácení peněz vystaveno do 14 dnů.

5. CENY A PLATBA

5.1. Ceny produktů dostupných k prodeji na tomto webu jsou v amerických dolarech ($) a vaše nákupy na tomto webu vám budou účtovány v amerických dolarech. Všechny ceny produktů pro dodání budou včetně cel, ale bez nákladů na dopravu a daně z obratu, pokud jsou relevantní, které budou účtovány samostatně, pokud budou dodány v USA. Pokud budou dodány mimo USA, budou všechny ceny produktů zahrnovat odhadovanou daň a cla, ale bez nákladů na dopravu, které budou účtovány samostatně. Náklady na dopravu závisí na místě určení a typu doručení zvoleném během nákupního procesu. Přepravní náklady a veškeré další příslušné daně nebo cla budou rozepsány na stránce pokladny v Potvrzení objednávky.

5.2. Pokud provedete takový nákup, souhlasíte s tím, že zaplatíte aktuální platný poplatek uvedený na webu a souhlasíte s tím při placení. Ke zpracování plateb využíváme třetí stranu („poskytovatel plateb“). Jako podmínku takových transakcí musíte našemu poskytovateli plateb poskytnout platnou kreditní kartu (Visa, MasterCard, American Express nebo jakýkoli jiný námi akceptovaný emitent). Zpracování vaší platby se řídí zásadami poskytovatele plateb. Při určování vašich práv a závazků se musíte řídit těmito zásadami, a nikoli těmito prodejními podmínkami. Poskytnutím čísla vaší kreditní karty a souvisejících platebních údajů prostřednictvím Služeb nás prostřednictvím našeho Poskytovatele plateb zmocňujete k okamžité fakturaci veškerých poplatků a plateb, které nám podle této Smlouvy náleží, a souhlasíte s tím, že není vyžadováno žádné další upozornění ani souhlas. Nákup můžete provést jakýmkoli způsobem platby dostupným na webu v době nákupu, aktuálně MasterCard, Visa a American Express.

5.3. Zakoupené produkty budou odeslány až po ověření údajů o kreditní kartě spotřebitele nebo až po obdržení autorizace platby od vaší banky. Ověření údajů o platební kartě může způsobit zpoždění, ale bude omezeno na minimum a obvykle nevyžaduje více než 24 hodin, i když to může být více. Z platební karty spotřebitele bude odečtena částka až po odeslání produktu (produktů). Poplatek bude v každém případě účtován až po odeslání objednaných produktů.

5.4. Všechny produkty jsou dodávány s identifikační kartou s identifikačním číslem tvořícím nedílnou součást dotčeného produktu. Neodstraňujte kartu a související identifikační číslo ze zakoupených Produktů, dokud neověříte, že Produkty odpovídají Produktům, které jste si objednali, nebo dokud se nerozhodnete neuplatnit své právo na odstoupení podle části 9 níže.

6. DORUČENÍ

6.1. Produkty budou odeslány na adresu uvedenou během procesu nákupu. Z bezpečnostních důvodů nebude společnost Grégoire Garçon zasílat žádné objednávky na APO / FPO nebo PO Box ani nepřijímat žádné objednávky, pokud není možné identifikovat jednotlivého soukromého příjemce objednávky a její adresu.

6.2. Všechny nákupy budou doručeny vybranou kurýrní službou Grégoire Garçon (UPS v USA, DHL ve zbytku světa), dále jen „kurýr“, od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a místních nebo státních svátků, po potvrzení přepravy je vám zasláno na základě uvedené dostupnosti. Doručení v sobotu může být k dispozici, pokud bude nabízeno kurýrem. Podmínky pro dodání v sobotu budou uvedeny v době nabídky. V případě USA budou produkty doručeny do 23 (dvou až tří) pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud byla zvolena standardní doprava. Produkty budou dodány do 1 pracovního dne, pokud zvolíte Dodání následující den. Pro ostatní země platí místní dodací lhůty a náklady. V každém případě nebude Grégoire Garçon odpovědný za zpoždění, která jsou nepředvídatelná a / nebo je lze přičíst výhradně kurýrovi.

6.3. V případě, že neobdržíte Produkty do 45 (čtyř až pěti) pracovních dnů po obdržení Potvrzení o odeslání, zveme vás, abyste kontaktovali Grégoire Garçon na telefonu 1888XXXXXX pro USA a Kanadu nebo + 1786XXXXXXX pro všechny ostatní země nebo e-mailem sales@gregoiregarcon.com . Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti na nedoručení, pokud neupozorníte společnost Grégoire Garçon do 7 - 10 (sedmi až deseti) pracovních dnů od přijetí potvrzení o odeslání. Než budeme moci odeslat vaše nákupy, možná budeme muset potvrdit vaše údaje u vydavatele karty. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zpoždění omezili na minimum a obvykle nevyžadují více než 24 hodin.

6.4. Předobjednané položky budou odeslány, jakmile budou k dispozici, jak je uvedeno na webu v okamžiku zadání objednávky. Jakmile bude objednávka odeslána, obdržíte e-mail s potvrzením odeslání a doručení bude trvat stejně jako ostatní objednávky, a to na základě zvoleného typu doručení.

7. ZMĚNY A OPRAVY PODMÍNEK PRODEJE

7.1 Tyto prodejní podmínky podléhají občasné revizi a pokud společnost Grégoire Garçon provede nějaké podstatné změny, můžeme vás informovat zasláním e-mailu na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli (pokud existuje), nebo prominentním zveřejněním oznámení o změny na webu. Jakékoli změny této smlouvy budou účinné dřív, než uplyne třicet (30) kalendářních dnů po našem odeslání e-mailového oznámení (je-li to relevantní), nebo třicet (30) kalendářních dnů po našem zveřejnění oznámení o změnách na webu. Tyto změny začnou platit okamžitě pro nové uživatele stránek. Jste odpovědní za to, abyste společnosti Grégoire Garçon poskytli svou nejnovější e-mailovou adresu. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste poskytli Grégoire Garçon, není platná nebo z jakéhokoli důvodu není schopna vám doručit výše popsané oznámení, bude naše odeslání e-mailu obsahujícího takové oznámení přesto účinné upozornění na změny popsáno v oznámení. Pokračování v používání našeho webu po oznámení těchto změn bude znamenat, že tyto změny potvrzujete a že souhlasíte s podmínkami těchto změn.

7.2 Vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že ceny a další informace o produktech zobrazovaných na webu budou přesné a aktuální. Příležitostně se však mohou vyskytnout typografické chyby, nesprávná prohlášení nebo opomenutí (dále jen „chyby“) týkající se popisu produktu, ceny, propagačních akcí, nabídek a dostupnosti daného produktu. Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto chyby opravit, změnit nebo aktualizovat informace, odvolat nabídky obsahující takové chyby a zrušit jakoukoli objednávku kdykoli před odesláním.

7.3. V případě, že je z vaší kreditní karty stržena zrušená objednávka, budete okamžitě informováni Grégoire Garçon na e-mailovou adresu uvedenou při registraci procesu nákupu a do 14 (čtrnácti) dnů vám bude na vaši kreditní kartu vrácena platba.

7.4. Všechny výše uvedené změny a / nebo opravy se budou vztahovat pouze na nákupní objednávky odeslané následně k datu změny nebo opravy provedené společností Grégoire Garçon.

8. SHODNOST OBJEDNÁVEK

8.1. Produkty musí být zkontrolovány v době dodání k vám, aby bylo zajištěno, že odpovídají produktům, které jste si objednali.

8.2. Jakékoli anomálie zjištěné v době dodání, včetně, bez omezení, jakýchkoli neoprávněných zásahů nebo poškození obalu, poškození Produktů, chybějících položek, neshody objednaných Produktů, vadných Produktů atd. (Dále jen „Vady“), mohou být označeny spotřebitele přímo kurýrovi vložením písemného a podepsaného komentáře k dodacímu listu. Za takových okolností nebude spotřebitel povinen produkty přijmout a může je vrátit přímo kurýrovi.

8.3. V případě zjištění jakýchkoli Vad po dodání může Spotřebitel vrátit Produkt společnosti Grégoire Garçon podle postupu popsaného v části 10 níže.

9. VRÁCENÍ A NÁHRADY

9.1. Spotřebitelé jsou oprávněni vrátit produkt prostřednictvím webu za účelem vrácení peněz bez jakýchkoli důvodů, a to do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data přijetí produktů zakoupených na webu, avšak pouze tak, jak je povoleno v této části. Při uplatnění práva na odstoupení není spotřebitelům dovoleno měnit zakoupený Produkt za jiný Produkt.

9.2. Aby bylo možné vrátit jakýkoli zakoupený produkt, je spotřebitel povinen vrátit zboží v původním stavu „jako nové“ Centru pro vrácení zboží Grégoire Garçon. Produkty zakoupené online nelze vrátit do obchodů Grégoire Garçon za účelem vrácení peněz.

9.3. Kupujícímu Produktu bude vrácena náhrada za předpokladu, že budou Výrobky vráceny nepoužité, neprané a ve stejném stavu, v jakém byly dodány, se všemi původními štítky a se všemi součástmi a příslušenstvím v originálním obalu. V případě, že je uplatněno právo na vrácení u všech produktů zahrnutých do stejné nákupní objednávky, musí nám být všechny produkty vráceny současně se stejnou zásilkou.

9.4 Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo zkontrolovat vrácené produkty a odmítnout vrácení těch produktů, které nesplňují požadavky uvedené v bodě 9.3 výše.

9.5. Plná náhrada, s výjimkou původních nákladů na dopravu, bude vydána na stejný platební prostředek použitý k nákupu co nejdříve, v každém případě do 14 (čtrnácti) dnů od data, kdy Grégoire Garçon poprvé potvrdí přijetí vrácené zboží zaslané spotřebitelem a za předpokladu, že byly splněny podmínky popsané v části 9.3 výše.

V případě vrácení produktů zakoupených jako dárek (tj. Produktů zaslaných příjemci odlišnému od osoby, která provedla platbu), bude vrácení peněz vystaveno osobě, která provedla platbu. Datum vyrovnání splátky bude stejné jako počáteční platba společnosti Grégoire Garçon. V důsledku toho strana, která provedla platbu, neutrpí žádnou ztrátu, pokud jde o bankovní úroky.

9.6. Pro vrácení produktů společnosti Grégoire Garçon by spotřebitelé měli použít předplacený štítek pro vrácení dodávaný s dodaným balíkem. Tento předplacený návratový štítek by měl být umístěn na balíčku, který by měl být poté odevzdán v nejbližším sběrném středisku relativního kurýra, což je UPS pro USA, DHL pro všechny ostatní země. Spotřebitelé mohou případně kontaktovat kurýra a domluvit si vyzvednutí na adrese, kterou si vyberou, a v takovém případě by měl spotřebitel:

1. Zkontrolujte přítomnost štítku a obchodních dokumentů doprovázejících Produkty v balení;

2. Vyžádejte si od kurýra kopii dokladu o převzetí produktu, řádně podepsaného kurýrem, a uschovejte jej jako důkaz o vyzvednutí. V tomto případě všechny náklady na dopravu, včetně nákladů na vrácení produktů společnosti Grégoire Garçon, ponese společnost Grégoire Garçon.

Pokud se spotřebitel rozhodne nepoužívat kurýr používaný společností Grégoire Garçon, Grégoire Garçon doporučuje, aby spotřebitelé pojistili celou hodnotu vráceného produktu, obdrželi a pečlivě uchovali přepravní doklad a číslo. V tomto případě náklady na dopravu za vrácení produktů ponese spotřebitel a společnost Grégoire Garçon nebude odpovědná za vrácení ceny produktů zaslaných spotřebitelem, které nebyly společnosti Grégoire Garçon přijaty v důsledku ztráty, krádeže nebo poškození lze přičíst Grégoire Garçon.

Výrobky budou vráceny na následující adresu:
Grégoire Garçon se vrací do centra
Miami na Floridě

10. ODPOVĚDNOST Grégoire Garçon

10.1. Produkty nabízené k prodeji na tomto webu jsou dodávány „podle dostupnosti“. VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A PRODUKTŮ JE NA VAŠE JEDINÉ RIZIKO A ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU STRÁNKY A OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTOVÁNY „POSKYTOVÁNY“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ SE VEŠKERÝMI PORUCHAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, a Grégoire Garçon TÝM SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK V SOUVISLOSTI S WEBEM A SLUŽBAMI A JAKÝKOLI OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTOVANÉ OKREM JEDNOTLIVÝCH ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENY, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A / NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, SPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, RYCHLÉHO POUŽÍVÁNÍ A NEPLATNÉHO. NEZARUČUJEME, ŽE STRÁNKA NEBO JAKÝKOLI OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ STRÁNKOU SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE FUNKCE STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÁ NEBO CHYBA, NEBO ŽE VADY NA STRÁNCE BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE ČI RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ Grégoire Garçon NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU.

10.2. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE Grégoire Garçon ODPOVĚDNÝ ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU ZA ​​JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK PRODEJE, NEBO JAKÝKOLI NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. ODMÍTNUTÍ ZAHRNUJE, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKU NEBO JAKÝKOLI PROUDCT; NÁKLADY NA ZAKÁZKU NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚMTO WEBEM NEBO PRODUKTY, TAKŽE Grégoire Garçon BUDE UVEDENO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO O JAKÝCHKOLI ŠKODÁCH ZA OSOBNÍ NEBO ZRANĚNÍ TĚLA NEBO EMOTIONÁLNÍ NEBEZPEČNOST, KTERÁ Z NIC NEBO VE SPOJENÍ NA ZÁRUKU, AUTORSKÁ PRÁVA, SMLOUVU, DOHODU (VČETNĚ NEGLIGENCE), ODPOVĚDNOST ZA PRODUKT NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE Grégoire Garçon ZA VÁS ODPOVĚDNÝ ZA VÍCE NEŽ ČÁSTKU, KTEROU OBJEDNÁVÁ Grégoire Garçon ZA PŘÍSLUŠNÝ SOUVISEJÍCÍ NÁKUP NEBO NEBO BY MĚL BÝT NAKUPOVÁN, JEDINÁ A VÝLUČNÁ LIABILITA Grégoire Garçon. OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ŠKOD JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY ZÁKLADU OBCHODU MEZI SPOLEČNOSTÍ A VÁMI.

10.3. Aniž jsou dotčeny oddíly 11.1 a 11.2, nic v těchto prodejních podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Grégoire Garçon vůči vám za podvod, smrt nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí společnosti Grégoire Garçon, porušením podmínek týkajících se titulu vyplývajícího z příslušných zákonů na ochranu spotřebitele nebo jakéhokoli jiného jiná odpovědnost, kterou stanoví příslušné zákony, nemusí být vyloučena ani omezena.

11. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE; SMÍŠENÝ

11.1. Zákony státu Florida (aniž by uplatňovaly jeho konflikty zákonných zásad) upravují všechny záležitosti vyplývající z těchto prodejních podmínek nebo s nimi související, mimo jiné včetně jejich platnosti, výkladu, konstrukce, výkonu a vynucování. Veškerá soudní řízení vyplývající z nebo v souvislosti s těmito podmínkami a prodejem budou zahájena pouze ve městě Miami ve státě Florida.

11.2. Naše nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto prodejních podmínek nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Názvy sekcí v těchto podmínkách prodeje slouží pouze pro přehlednost a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Slovo včetně znamená „včetně bez omezení“. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto prodejních podmínek z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto podmínek budou nedotčena a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za upravené tak, aby bylo platné a maximálně vymahatelné v rozsahu povoleném zákonem. Váš vztah ke společnosti Grégoire Garçon je vztah nezávislého dodavatele a žádná ze stran není zástupcem ani partnerem druhé strany. Tyto prodejní podmínky a vaše práva a povinnosti zde uvedené nelze bez vašeho předchozího písemného souhlasu převádět, subdodávat, delegovat ani jinak převádět, a jakýkoli pokus o postoupení, subdodávku, delegování nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude nulový a prázdný. Podmínky těchto podmínek prodeje budou pro postupníky závazné. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání výkonu způsobené okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu.

12. KONTAKTY

12.1. Pokud máte jakoukoli stížnost nebo pokud potřebujete jakékoli informace nebo pomoc v souvislosti se stránkami nebo nákupním postupem, kontaktujte zákaznický servis společnosti Grégoire Garçon na info@gregoiregarcon.com Nebo na +1 (305) 789-6651.