Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

what others are buying
$350.00 $595.00
Show options
$350.00 $595.00
Show options
Free Shipping On Orders Over $500

Currency

Reklamační řád

9. VRÁCENÍ A NÁHRADY

9.1. Spotřebitelé jsou oprávněni vrátit produkt prostřednictvím webu za účelem vrácení peněz bez jakýchkoli důvodů, a to do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data přijetí produktů zakoupených na webu, avšak pouze tak, jak je povoleno v této části. Při uplatnění práva na odstoupení není spotřebitelům dovoleno měnit zakoupený Produkt za jiný Produkt.

9.2. Aby bylo možné vrátit jakýkoli zakoupený produkt, je spotřebitel povinen vrátit zboží v původním stavu „jako nové“ Centru pro vrácení zboží Grégoire Garçon. Produkty zakoupené online nelze vrátit do obchodů Grégoire Garçon za účelem vrácení peněz.

9.3. Kupujícímu Produktu bude vrácena náhrada za předpokladu, že budou Výrobky vráceny nepoužité, neprané a ve stejném stavu, v jakém byly dodány, se všemi původními štítky a se všemi součástmi a příslušenstvím v originálním obalu. V případě, že je uplatněno právo na vrácení u všech produktů zahrnutých do stejné nákupní objednávky, musí nám být všechny produkty vráceny současně se stejnou zásilkou.

9.4 Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo zkontrolovat vrácené produkty a odmítnout vrácení těch produktů, které nesplňují požadavky uvedené v bodě 9.3 výše.

9.5. Plná náhrada, s výjimkou původních nákladů na dopravu, bude vydána na stejný platební prostředek použitý k nákupu co nejdříve, v každém případě do 14 (čtrnácti) dnů od data, kdy Grégoire Garçon poprvé potvrdí přijetí vrácené zboží zaslané spotřebitelem a za předpokladu, že byly splněny podmínky popsané v části 9.3 výše.

V případě vrácení produktů zakoupených jako dárek (tj. Produktů zaslaných příjemci odlišnému od osoby, která provedla platbu), bude vrácení peněz vystaveno osobě, která provedla platbu. Datum vyrovnání splátky bude stejné jako počáteční platba společnosti Grégoire Garçon. V důsledku toho strana, která provedla platbu, neutrpí žádnou ztrátu, pokud jde o bankovní úroky.

9.6. Pro vrácení produktů společnosti Grégoire Garçon by spotřebitelé měli použít předplacený štítek pro vrácení dodávaný s dodaným balíkem. Tento předplacený návratový štítek by měl být umístěn na balíčku, který by měl být poté odevzdán v nejbližším sběrném středisku relativního kurýra, což je UPS pro USA, DHL pro všechny ostatní země. Spotřebitelé mohou případně kontaktovat kurýra a domluvit si vyzvednutí na adrese, kterou si vyberou, a v takovém případě by měl spotřebitel:

1. Zkontrolujte přítomnost štítku a obchodních dokumentů doprovázejících Produkty v balení;

2. Vyžádejte si od kurýra kopii dokladu o převzetí produktu, řádně podepsaného kurýrem, a uschovejte jej jako důkaz o vyzvednutí. V tomto případě všechny náklady na dopravu, včetně nákladů na vrácení produktů společnosti Grégoire Garçon, ponese společnost Grégoire Garçon.

Pokud se spotřebitel rozhodne nepoužívat kurýr používaný společností Grégoire Garçon, Grégoire Garçon doporučuje, aby spotřebitelé pojistili celou hodnotu vráceného produktu, obdrželi a pečlivě uchovali přepravní doklad a číslo. V tomto případě náklady na dopravu za vrácení produktů ponese spotřebitel a společnost Grégoire Garçon nebude odpovědná za vrácení ceny produktů zaslaných spotřebitelem, které nebyly společnosti Grégoire Garçon přijaty v důsledku ztráty, krádeže nebo poškození lze přičíst Grégoire Garçon.

Výrobky budou vráceny na následující adresu:
Grégoire Garçon se vrací do centra
Miami na Floridě